Referensbilder

2012

Entréparti

Test Alt text

Nyfogat entrétrappsteg murat i frostbeständigt tegel med flatsidorna upp.

Speciella murningar

Förvaring för flaskor, murat med återbrukstegel

2013

Nyproduktion: 1 1/2 plans garage

Garage murad med porothermblock

Garage murat med porothermblock

Mineralisk 3 skiktsputs kvastat yta på porothermblock

Mineralisk 3-skiktsputs kvastad yta på porothermblock

Kvastat mineralisk puts C-bruk 1mm

Närbild: kvastad ytputs C-bruk 1mm

Renovering gesims

Renovering av gesims med Mexitegl

Murat med Mexi- och röd slätt tegel samt omfogning av fasaden

Nyproduktion: Fasad bostadshus

Dansk tegel murad i halvstensförband

Närbild: Danskt tegel

Infärgat bruk med kvastat struktur på dansk tegel

Infärgat bruk med kvastad struktur på danskt tegel

2014

Renovering gesims

Uppbyggt med hydrauliskt kalkbruk

Gesims uppbyggt med hydrauliskt kalkbruk

Nyproduktion: Sommarstuga

Murade takpannor på murkrönet

Murade takpannor på murkrönet

Invändig tegelvägg murad med danskt tegel

Invändig tegelvägg murat med danskt tegel och hydrauliskt kalkbruk

3.skiktsputs kastat yta

Golvtegel

Golvtegel fogat med färgat M1 bruk

2015

Växthus

IMG_3571

Under mur till växthus med återanvänd tegel

Grill

IMG_4295

Murat grill med danskt tegel

Renovering Fasad

IMG_4316

Nätad 3-skiktsputs med en spritputs som ytputs

IMG_4308

Närbild: Spritputs 8 mm ärt

Bakmur till eldstad

IMG_4437

Murat med återanvänd tegel och hydrauliskt kalkbruk

2016

fullsizeoutput_a33

Limmat Kolumba tegel, fogad med färgat murbruk

Entré

img_5188

Murat med Leca block och putsat med en tunnputs

Fasad bostadshus

Murat med belgiskt tegel holländskt format

2017

Renovering av fasad

Färgat Ädelstänkputs 0-3mm

Ädelstänkputs

Tillbyggnad

Tegelfasad black beauty och färgat murbruk

2018

Tillbyggnad murat med Leica

1,5 mm färgat ytputs

Närbild på trädgårdsmur

Murat med Columbategel

Skorstenskrona